"ЕКОМ" ООД е приемник на ЕТ „ИКОМ”, регистрирана през 1991 година.

Предмети на дейност на фирмата са проектиране, доставка, монтаж, гаранционно и след гаранционно обслужване на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации.

„ЕКОМ” ООД разполага със сериозно проектанско бюро, съставено от  дипломирани инженери, притежаващи сертификати от КИИП с пълна проектантска правоспособност. Ръководителят на проектантският екип има опит в областта над 40 години.  Годишно в ЕКОМ ООД се проектират над 30 обекта.

Контрола на изпълнението на инсталациите се извършва от дипломирани инженери с голям опит.

За монтажната дейност са ангажирани високо квалифицирани заварчици притежаващи TUV сертификати.